جنبش صلح چک: اقدامات تحمیلی علیه سوریه مانع تلاش های این کشور برای مقابله با ویروس کرونا می شود

براگ – سانا

رئیس جنبش صلح چک ضمن انتقاد از ادامه اقدامات اقتصادی اعمال شده از سوی غرب علیه سوریه تاکید کرد که این اقدامات مانع تلاش های سوریه برای مقابله با ویروس کرونا می شود.

وی در مصاحبه با روزنامه / هالو نوفينی/ گفت: آمریکا به اعمال تحریم ها علیه سوریه و ایران و کوبا و وینزوئلا اکتفا نکرد بلکه حمایت مالی از سازمان بهداشت جهانی را نیز قطع کرد.

رئیس جنبش صلح چک ادامه داد: آمریکا نیز بر کشورها فشار می کند تا کمک های پزشکی کوبایی را نپذیرند.