ادامه فعالیت های ضد سوریه توسط رسانه های گمراه کننده .. این دفعه به درام روی آورده اند

دمشق-سانا

رسانه سازی در سطوح سیاسی، میدانی و اقتصادی ضد سوریه توسط رسانه های غربی همچنان ادامه دارد حتی درام سوریه از دست آنها در امان نمانده است و در حال حاضر در معرض حملات گمراه کننده ای آنها قرار گرفت.

امروزه ما شاهد روی آوردن این رسانه ها و متحدان آن از شمنان سوریه به درام سوریه هستیم به ویژه آنچه در سریال درامی اخیر که عنوان (مصاحبه با آقای آدم) را داشت، مشاهده کرده بودیم که قسمت های این سریال طرفدارانی زیادی چه در سوریه و چه در خارج آن را به خود جذب کرد.

شایان به ذکر است که رسانه های صحنه گردان تروریست ها موسوم به “جزیره” و “عربیه” و غیره از رسانه های غربی دیگر که از تمام توانایی های خود به منظور وارونه سازی حقایق در سوریه استفاده و سوریه را سالیان سال درگیر جنگ در سیاست، دین و جبهه ها کرده اند، امروزه این رسانه ها از طریق هدف قرار دادن درام سوریه بار دیگرحملات خود را به سوریه به راه انداختند.

شاهد أيضاً

وزارت بهداشت: شناسایی 61 مورد جدید ابتلا وشفای 80 نفر وفوت 5 نفر از مبتلایان به کرونا

دمشق-سانا امروز وزارت بهداشت از شناسایی 61 مورد جدید ابتلا وشفای 80 نفر وفوت 5 …