به دست سوری ها.. تصاویری از عملیات ترمیم مسجد جامع اموی حلب