واحد تولیدی جدید شرکت وسیم در قرداحه 80  فرصت شغلی ایجاد می کند

لاذقیه -سانا 

واحد تولیدی جدید وابسته به شرکت پوشاک سوریه “وسیم” در شهر قرداحه در حومه لاذقیه بیش از 80 فرصت شغلی فراهم می کند واین واحد تولیدی از قابلیت توسعه به هدف فراهم کردن فرصت اشتغال فرزندان شهدا ونزدیگان آن ومجروحان ارتش عربی سوریه را دارد.

این واحد تولیدی جدید که اخیراً به بهره برداری رسیده است سومین واحد تولیدی در استان لاذقیه محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت مهندس هیثم زاهر به خبرنگار سانا تصریح کرد: افتتاح این واحد تولیدی جدید در راستای افزایش ظرفیت تولیدی وایجاد فرصت های شغلی برای خانواده های شهدا انجام می پذیرد, وبا70 دستگاه چرخ خیاطی با همکاری با بعضی حامیان مجهز شده است.

بعضی خانواده های شهدا با ابراز خوشحالی از افتتاح این واحد تولیدی گفتند: این واحد نقش مهم در بهبود اوضاع معیشتی خانواده های شهدا علاوه بر تامین فضای کار متناسب با شرایط آنها از لحاظ نزدیک بودن محل کار, ایفا می کند.