گروه کر زنان  “گاردنیا ” یک آهنگ جدید را در مورد کرونا از خانه خود منتشر می کنند

دمشق- سانا

خوانندگان زن گروه کر “گاردنیا ” یک ترانه جدید درباره شرایط قرنبیطه در سایه  شیوع ویروس کرونا را در رسانه های اجتماعی منتشر کرده اند.

کلیپ ویدیویی این ترانه که موسیقی وی بسیار تحت تأثیر سرود معروف “زنگ های زنگ زده” قرار گرفته است ، به هر خواننده از گروه کر غاردینیا نشان می دهد که هنگام حضور در خانه ، ترانه تازه منتشر شده را می خواند.

” غاده حرب ، رئیس  گروه کر “گاردنیا “، به سانا گفت: “ایده این آهنگ از این واقعیت ناشی همه ما به دلیل قرنطینه ای که برای جلوگیری از شیوع  ویروس کرونا ” کویید 19 “تحمیل شده است ،  در خانه ها می مانیم.