امروز در تاریخ 7 مه 2012: ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه سوگند یاد کرد

دمشق – سانا

امروز در تاریخ:

1945 آلمان نازی بدون قید و شرط تسلیم متفقین شد.

1960 لئونید برژنوف به عنوان رئیس اتحاد جماهیر شوروی منصوب شد.

2008 دمیتری مدودف به عنوان رئیس جمهور فدراسیون روسیه انتخاب شد.

2012 ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه سوگند یاد کرد.

عید ها و مناسبت ها:

روز رادیو در روسیه

غ