مقابله پدافند هوایی ارتش با تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی از فراز حریم هوایی لبنان وسرنگونی تعدادی از موشک ها پیش از از برخورد به اهداف

حمص-سانا

خبرنگار سانا از مقابله پدافند هوایی ارتش با تعدادی اهداف متخاصم بر فراز حریم هوایی استان حمص خبر داد.

خبرنگار گفت: پدافند هوایی ارتش کشورمان با تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی از فراز حریم هوایی لبنان مقابله وتعدادی از موشک ها را پیش از برخورد به اهداف منهدم کرد.

شاهد أيضاً

المپیک نوجوانان به آخرین ایستگاه خود رسید