در استای اقدامات تیم دولت برای مقابله با ویروس کرونا فعالیت مدارس و دانشگاه ها تا 16 نیسان تعطیل اعلام شد

دمشق – سانا

با توجه به اقدامات تیم دولت جهت مقابله با ویروس کرونا وزارت آمورش و پرورش فعالیت مدارس  از  2-4-2020 تا پنجشنبه 16-4-2020  را تعطیل اعلام کرد.

تیم دولت در راستای اقدامات برای مقابله با ویروس کرونا فعالیت دانشگاه ها دولتی و خصوصی از2-4-2020 تا 16-4-2020 را تعطیل اعلام کرد.