رفت و آمد بين مراکز استان ها و همه مناطق و حومه ها در همه اوقات از ساعت دو ظهر یکشنبه آینده ممنوع شد

دمشق – سانا

تیم دولت مسئول پیگیری روند مقابله با ويروس كرونا در تصمیمي رفت و آمد شهروندان بین مراکز استان ها و سایر مناطق وحومه ها  در همه اوقات به استثنای افراد دارای مجوز را ممنوع اعلام کرد.

ممنوعیت رفت و آمد از یکشنبه آینده 29 / 3/ 2020 تا اطلاعیه دیگری اجرایی خواهد شد.

وزارت كشور با همكاری نیروهای امنیتی و ایست‌های بازرسی نظامی مسئول نظارت بر اجرای این تصمیم خواهد بود.


این تصمیم در راستای اقدامات دولت برای مقابله با ویروس کرونا و اطمینان از سلامت جامعه صورت گرفت.

غیاث