ترخیص 124 نفر از مرکز قرنطینه در هتل فردوگاه به دلیل منفی بودن آزمایش آن ها

دمشق-سانا

مدیر بهداشت حومه دمشق دکتر یاسین نعنوس از ترخیص 124 نفر از مرکز قرنطینه هتل فرودگاه بین المللی دمشق به دلیل منفی بودن نتایج تست کرونای آن ها؛ خبر داد

دکتر نعنوس به خبرنگار سانا تصریح کرد که 94 نفر پس از انجام تست کرونا ومنفی بودن نتایج تست آن ها مرکز قرنطینه هتل فرودگاه بین المللی را ترک کردند تا بعدا از طریق تیم های بهداشتی حاضر در اماکن سکونت آن ها اوضاع آن ها پیگیری بشود

وی افزود:  تعداد ترخیص شدگان که تا الان مرکز قرنطینه ترک کردند 124 نفر رسیده است.

نعنوس اشاره کرد که 3 مورد که نتایج تست کرونای آن ها مثبت بود تا الان هیچ علایم بیماری ندارند وهنوز در مرکز قرنطینه شدند.

شایان به ذکر است که وزارت بهداشت ودر جریان اتخاذ اقدامات پیشگرانه برای مقابله با ویروس کرونا 138 نفر در مرکز بهداشتی واقع در هتل فرودگاه بین المللی دمشق که از کشورهای مختلف وارد کشور شدند؛ قرنطینه کرده بود

شاهد أيضاً

وزارت بهداشت: ثبت یک مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا از میان بازگشت شدگان از کشور کویت..بنا بر این تعداد کلی مبتلایان به کرونا در سوریه به /122/ مورد افزایش یافت