درخواست سوریه و هفت کشور دیگر برای لغو تحریم های یکجانبه در جهت مقابله با کرونا

دمشق-سانا

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد بشار جعفری به همراه نمایندگان دایم هشت کشور دیگر خواستار لغو تحریم های یکجانبه در جهت مقابله با ویروس کرونا شدند.

شاهد أيضاً

هنرپیشه اسامه السيد يوسف: تحریم ها و محاصره علیه سوریه را رفع کنید