بر اساس شرایط حاکم: دو طرح اورژانسی برای ادامه فعالیت های بانک مرکزی سوریه

دمشق-سانا

همزمان با تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با ویروس کرونا بانک مرکزی سوریه به ارائه خدمات مالی و بانکی برای تسهیل کار اداره های عمومی ادامه می دهد در حالیکه برخی خدمات غیر ضروری را به تعویق درآورده است.

مدیر نظارت سمر برهوم به خبرگزاری سانا تاکید کرد: بانک مرکزی به ارائه خدمات اساسی مانند چک ها و حواله های مالی و خرید پول خارجی  و غیره ادامه ادامه خواهد داد.

وی توضیح داد: این بانک ارائه خدمات مرتبط به ورود و خروج کالا و مسایل قانونی غیر ضروری و اخذ مجوزات و خدمات مرتبط به عملیات تجاری ، هتل ها و پرواز ها را کاهش داده است.

شاهد أيضاً

روسیه: سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی مرتکب اصل عملکردش را به شکل وقیحانه نقض کرد وگزارش جدید این سازمان در مورد سوریه “غیر قابل اعتماد” است

مسکو-سانا امروز روسیه عملکرد سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در سوریه مجددا محکوم کرد وگفت …