شروع پمپاژ آب از ایستگاه آب “علوک” به سمت شهر حسکه پس از قطع سه روزه

حسكه-سانا

خبرنگار سانا در حسکه از شروع پمپاژ آب از ایستگاه آب “علوک” به سمت شهر حسکه پس از قطع آن برای سه روزه توسط مزدوران نیروهای ترکیه و تروریست های وابسته به آن، خبر داد.

محمود علکه مدیر کل موسسه آب به خبرنگار سانا گفت: کارگاه ها وارد این ایستگه شدند، و شروع به عملیات تعمیر کردند و قرار است واحد های پمپاژ آب این ایستگاه تعمیر و لوله های انتقال آب نیز جایگزینی شوند و پس از پایان این عملیات روند انتقال آب در این مناطق به روال نرمال خود باز می گرد.

گفتنی است که این ایستگاه پمپاژ آب در نزدیکی مرزهای سوریه و ترکیه قرار دارد و منبع اصلی تأمین آب شرب شهر حسکه و تمام محله های مسکونی واقع در امتداد خط پمپاژ آب از علوک تا ایستگاه پمپاژ آب حمه واقع غرب شهر حسکه به شمار می رود.