اجرای طرح ضد عفونی در شهر لاذقیه در راستای اقدامات و تلاش ها برای مقابله با ویروس کرونا

اجرای طرح ضد عفونی در شهر لاذقیه در راستای اقدامات و تلاش ها برای مقابله با ویروس کرونا