در راستای اقدامات دولت برای مقابله با ویروس کرونا خدمت رسانی اتوبوس های درون شهری در حلب، حمص، لاذقیه و طرطوس تا اطلاع دیگر متوقف شد

در راستای اقدامات دولت برای مقابله با ویروس کرونا خدمت رسانی اتوبوس های درون شهری در حلب،حمص، لاذقیه و طرطوس تا اطلاع دیگر متوقف شد