گروسپیچ: تهدید امنیت و ثبات منطقه توسط اردوغان

براگ-سانا

رئیس گروه پارلمانی دوستی چک با سوریه دکتر ستانسلاو گروسپیچ گفت: رژیم اردوغان با حمایت خود از تروریست ها امن و ثبات منطقه را به خطر می اندازد.

وی طی اظهارات خود به خبرنگار سانا در براگ با محکوم کردن فعالیت های تروریستی که به دست مزدوران اردوغان صورت می گیرد، تاکید کرد: مسئولیت این رفتار های جنایتکارانه را باید به صورت مستقیم به دوش اردوغان بیاندازند چراکه این رژیم از تروریست ها پشتیبانی و حمایت می کند و همچنین آثار و منابع ملی سوریه را به همراه تروریست ها به سرقت می برد.

گروسپیچ افزود: اردوغان سعی دارد از طریق باج خواهی اتحادیه اروپا درخصوص مهاجران، پول و کمک از آنها  بگیرد تا در سیاست های دشمنانه خود علیه سوریه ادامه دهد ولذا اتحادیه اروپا بایستی این مساله را رد کند.

شاهد أيضاً

یک پارلمانی مصری: هرگونه نقض حاکمیت سوریه جنایت علیه قوانین بین المللی است

قاهره-سانا «زینب سالم» عضو پارلمان مصر با محکومیت ادامه حملات رژیم ترکیه به خاک سوریه …