همراهی دوربین سانا با یگان های ارتش عربی سوریه در روستای “عنکاوی”

حماه-سانا

همراهی دوربین سانا با یگان های ارتش عربی سوریه در روستای “عنکاوی” واقع در شمال غرب منطقه راهبردی “جبل شحشبو” پس از آزادسازی آن از تروریسم..