اعمال تحریم ها توسط اتحادیه اروپا بر علیه برخی مقامات رژیم ترکیه

بروکسل-سانا

امروز، اتحادیه اروپا به دلیل مشارکت دو نفر از مقامات رژیم ترکیه در شرکت نفت خود، در اکتشفافات غیر قانونی در دریای مدیترانه تحریم ها بر علیه این دو مقام اعمال کرد.

به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، شورای اروپا در بیانیه خود گفت: دو مقام مسئول در شرکت نفت ترکیه محمد فروح عقلین وعلی کوشکون ناموغلو در انجام عملیات اکتشافات غیر قانونی نفت در دریایی  مدیترانه شرکت کردند وبه این دلیل این دونفرممنوع الوردو به اتحادیه اروپا شدند وهمچنین افراد وموسسات از اتحادیه اروپا از برخورد با این دو نفر ویا قرار دادن منابع در اخیتار آنها جلوگیری شد وحساب بانکی آنها را مسدود شده است.

حسين