خبرنگار سانا: یگان های ارتش روستاهای “طنجره”، “عنكاوی”، “حواش”، “عمقيه”، “شيرمغار” و “عريمه” واقع در حومه جنوبی ادلب را آزاد کردند و تروریست های باقیمانده در منطقه را تعقیب می کنند

شاهد أيضاً

اهالی و نیروهای ارتش جلوی یک کاروان نیروهای اشغالگر آمریکا را گرفته‌ و آن را وادار به عقب ‌نشینی کرده اند

اهالی و نیروهای ارتش جلوی یک کاروان نیروهای اشغالگر آمریکا را گرفته‌ و آن را …