دستگیری 23 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر صهیونیست 23 فلسطینی را در مناطق مختلف در کرانه باختری دستگیر کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “معا”، نظامیان رژیم صهیونیستی 23 فلسطینی را در جریان یورش به خانه های آنان در روستاها و شهرک هایی در “نابلس”، “الخليل”، “جنين”، “طولکرم ” و “قدس اشغالی” بازداشت کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.