رئیس پارلمان کشورمان: پیروزی های ارتش عربی سوریه در حلب به مثابه پیروزی کل بشریت است

دمشق – سانا

نمایندگان پارلمان کشورمان با تشکیل یازدهمین جلسه از یازدهمین دور عادی خود به ریاست حموده صباغ حموده صباغ از فداکاری های ارتش عربی سوریه و حمایت های کشورهای دوست و همپیمان تقدیر و اعلام کردند: به لطف فداکاری های ارتش و حمایت های کشورهای دوست و همپیمان رویایی رئیس رژیم ترکیه بر باد رفت.

 نمایندگان پارلمان کشورمان بر اهمیت ادامه مبارزه با تروریسم تا آزادسازی کامل خاک سوریه تاکید کردند.

رئیس مجلس خلق کشورمان در این اجلاس تاکید کرد: پیروزی های ارتش عربی سوریه بر تروریسم در استان ادلب پیروزی برای کل بشریت است.

حموده صباغ گفت: عزم و اراده از همه سلاح های تخریب و تروریسم قویترند.

رئیس پارلمان بیان کرد: سوریه به رهبری رئیس جمهور دکتر بشار اسد با اطمینان کامل در مسیر آزادسازی گام برمی دارد .. مردم سوریه که کشاورزی، تجارت، هنر و علوم را به جهانیان آموخته اند امروز به تمام دنیا می آموزد که چگونه پیروز محقق می شود.

غیاث