شلاباتا: نیروهای خارجی غیر قانونی حاضر در خاک سوریه نیروهای اشغالگر است

پراگ-سانا

یارومیر شلاباتا ، رئیس مؤسسه روابط بین الملل چکسلواکی تاکید کرد: نیروهای خارجی غیر قانونی حاضر در خاک سوریه نیروهای اشغالگر است و سوریه حق دارد از تمامیت و استقلال خود دفاع و ثبات و امنیت را در سرزمین های خود تضمین کند.

شلاباتا طی اظهارنظر به خبرنگار سانا گفت: بر اساس قانون بین الملل، نیروهایی که ببدون موافقت دولت مشروع و قانونی دولت سوریه وارد بخش هایی از خاک سوریه شده اند، نیروهای اشغالگر محسوب می شود.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از سوریه خاطرنشان کرد: سوریه یک کشور محوری و مهم از لحاظ منطقه ای و بین المللی است و ثبات آن عامل مهمی در برقراری صلح و امنیت بین المللی می باشد.