100 شرکت در نمایشگاه تولید کفش وچرم “سیلا”

دمشق-سانا

100 شرکت سوری وعربی متخصص در حوزه تولید کفش وچرم ولوازم آن در نمایشگاه بین المللی”سیلا” که امشب در شهر نمایشگاهای دمشق برگزار شده حضور دارند.

معاون وزیر صنعت دکتر جمال العمر طی بازدید از نمایشگاه به خبرنگاران در مورد اهمیت چنین نمایشگاه به عنوان یک بستر برای بازاریابی کفش وممحصولات چرمی صحب کرد وبر حمایت وزارت صنعت از کلیه صنایع به ویژه لوازم صنعت چرم تاکید کرد.

العمر به پیگیری مداوم برای ایجاد بازارهای جدید برای چنین محصولات اشاره کرد وگفت که این محصولات سوریه از کیفیت خوب وقیمت مناسب برخوردار است.

به نوبه خود ، دبیر کل فدراسیون صنایع چرم عرب محمد کزاره خاطر نشان کرد که فدراسیون صنایع چرم صدها دعوت از بازرگانان عرب را برای بازدید از نمایشگاه ودیدن محصولات وامضای توافق نامه ها وقرار دادهای صادراتی ارسال کرده است.

حسین

شاهد أيضاً

طرح موسسه عمومی سینما برای تشویق شهروندان برای ماندن در خانه

دمشق – سانا موسسه عمومی سینما جهت تشویق شهروندان برای ماندن در خانه طرح /سینما …