در ارمنستان .. برگزاری راهپیمایی ها در تشکر از سوریه برای مواضع آن نسبت به نسل کشی که توسط امپراطوری عثمانی علیه ارامنه انجام شد

ایروان-سانا

احزاب ارمنی با مشارکت ملی در پایتخت “ایروان” ، پس از آنکه مجمع خلق جنایات نسل کشی که توسط امپراطوری عثمانی علیه ارامنه انجام شد، محکوم کرد، راهپیمایی تقدیر و تشکر از سوریه برگزار کردند.

مقیمان سوری در ارمنستان در این تجمعات که از جلوی خانه آپرا به مقر سفارت سوریه در ایروان آغاز شد، شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی پرچم های سوریه و ارمنستان و عکس های بشار اسد رئیس جمهور کشورمان را بالا بردند.

مقیمان سوری در ارمنستان با صدور یک بیانیه از موضع پارلمان سوریه نسبت به محکومیت نسل کشی که توسط امپراطوری عثمانی علیه ارامنه انجام شد، تشکر و قدردانی کردند. در این بیانیه آمده است که این اقدامات از حقوق ملت ارمنستان حمایت می کند.