خنثی سازی مین ها و خمپاره ها در جاده بین المللی حلب-دمشق توسط یگان های ارتش عربی سوریه / تصاویر