چین: آمریکا در خاورمیانه تنها بدنبال منافع خود است

برلين-سانا

 وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، حضور آمریکا در خاورمیامنه را جهت حفظ منافع ایالات متحده می داند و نه آنطور که عنوان می شود، برای حفظ امنیت در منطقه.

وانگ ییطی مصاحبه با رویترز که متن آن در وب سایت وزارت امور خارجه چین منتشر شده است، گفت: آمریكا طی دهه های گذشته چند جنگ را آغاز كرده است؟ چه میزان خسارت وارد كرده است؟ چه مقدار فقر و فلاکت به مردم خاورمیانه وارد كرده است؟ و آیا این همه برای امنیت در خاورمیانه است؟ “رویکرد ایالات متحده نه تنها به حفظ ثبات و توسعه کمک نمی کند بلکه برعکس، منطقه را به آشفتگی و فقر بی پایان فرو می برد.

به گفته وی، ” آمریکا با اقدامات خود، در واقع فقط از منافع خود دفاع می کند و به نفع کشورهای خاورمیانه نیست.”