اقبال گسترده مردم مصر به غرفه سوریه در نمایشگاه پوشاک قاهره

قاهره-سانا

مشارکت سوریه در نمایشگاه پوشاک لباس مصر که در شهر نمایشگاه قاهره پایتخت این کشور برگزار می شود با اقبال گسترده مردم مصر مواجه شد.

دکتر بشار درویش کاردار سفارت کشورمان در قاهره در جریان ملاقات با تاجران سوری شرکت کننده در نمایشگاه اشاره کرد: مشارکت سوریه در این نمایشگاه متمایز وتاثیرگذار بود و سطح مشارکت تاجران سوری تقریبا به نصف شرکت کنندگان در نمایشگاه رسیده است.

وی افزود: انی نمایشگاه تمایز وخلاقیت صنعتگر سوریه وموفقیت آن علیرغم جنگ تروریستی علیه سوریه نشان می دهد.

مهندس مهند دعدوش عضو اتاق صنعت دمشق گفت: صنعت سوریه به رغم بحران دوام آورد. وی توضیح داد که در این نمایشگاه تولیدات سوری که به دنبال ایجاد بازاری برای خود در مصر است؛در معرض دید عموم گذاشته شده است.

شاهد أيضاً

تیم دولت در راستای اقدامات برای مقابله با ویروس کرونا فعالیت دانشگاه ها دولتی و خصوصی از 2-4-2020 تا 16-4-2020را تعطیل اعلام کرد