تحت نظارت رئیس جمهور بشار اسد .. آغاز بیست و هفتمین کنفرانس اتحادیه عمومی سندیکاهای کارگران 

دمشق-سانا

تحت نظارت رئیس جمهور بشار اسد، امروز فعالیت های بیست و هفتمین کنفرانس اتحادیه عمومی سندیکاهای کارگران تحت شعار “ما از میهنی که با خون ما ساخته شده، محافظت می کنیم” با حضور هیات های عربی و خارجی در سالن ورزشی “فیحاء” در دمشق آغاز می شود.

در این کنفرانس حدود 479 نماینده از اتحادیه های عمومی سندیکاهای کارگران استان ها و اتحادیه های حرفه ای حضور می یابند.

در این مراسم یک نشست همبستگی با کارگران و مردم فلسطین اشغالی در مقابله با طرح موسوم به “معامله قرن” برگزار می شود.

در این کنفرانس همچنین گزارشهای اقتصادی و خدماتی که توسط دفتر اجرایی ارسال شده است، پروژه ها و توصیه های اتحادیه و انتخاب کمیته های تجدید نظر ، شورای عمومی ، نظارت و بازرسی و اعضای دفتر اجرایی را مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

«جمال القادری» رئیس اتحادیه عمومی سندیکای کارگران سوریه در این کنفرانس گفت: کارگران سوری که به وطن و منافع خود وفادار هستند، وطن را با خون خود ساختند و طی دهه های طولانی برای توسعه و ساخت و ساز آن سعی کرده اند.

القادری در ادامه گفت: آنها از زمان “نبرد علیه استعمارگران فرانسوی” تا این جنگ تروریستی که بیش از نه سال طول کشیده است ، از میهن خود دفاع می کردند و هنوز هم از آن دفاع می کنند.

وی افزود: آنها این کار را می کنند ، چون که آنها خوب می دانند که این یک جنگ است که ملت، ارتش عربی و دولت سوریه و مواضع ملی خود را هدف قرار می دهد.

وی ادامه داد: کارگران سوریه علیرغم جنگ خشن علیه آن، هدف قرار دادن تاسیسات دولتی از سوی تروریست ها، اعمال تحریم های اقتصادی علیه کشور و حمایت برخی اطراف از تروریست ها به روال معمولی سرکار می رفتند.

لازم به ذکر است که این کنفرانس تا 16 ماه جاری ادامه دارد.

راما