تصاویر / کشف تونل‌های تروریست‌ها در منطقه / ایکاردا / در حومه حلب سوریه