وزارت خارجه : سوریه ضمن رد قاطع هر گونه حضور ترکیه در خاک آن ، تأکید کرد که تجاوزات رژیم ترکیه باعث احیای مجدد گروههای تروریستی نخواهد شد

دمشق -سانا 

سوریه تأکید کرد که «رژیم ترکیه از رهگذر استقرار هر چه بیشتر نیروهای خود در ادلب و ریف آن و ریف حلب و حمله به مناطق مسکونی و برخی مقرهای نظامی به تجاوز خود به حاکمیت و اراضی سوریه» ادامه می‌دهد.

وزارت خارجه تأکید کرد که «تجاوزات رژیم ترکیه باعث احیای مجدد گروههای تروریستی نخواهد شد و نیروهای ارتش عربی سوریه به تعقیب باقی مانده این گروهها تا نابودی کامل و بازپسگیری کامل خاک سوریه ادامه خواهند داد».

یک منبع در وزارت خارجه تأکید کرد که «رژیم ترکیه از رهگذر استقرار هر چه بیشتر نیروهای خود در ادلب و ریف آن و ریف حلب و حمله به مناطق مسکونی و برخی مقرهای نظامی به تجاوز خود به حاکمیت و اراضی سوریه» ادامه می‌دهد.

این منبع  اشاره کرد که هدف ترکیه از این اقدام، «نجات ابزارهای خود در گروه‌های تروریستی در برابر پیشروی‌های ارتش عربی سوریه است».

این منیع افزود که جکهوری عربی سوریه  ضمن رد قاطع هرگونه حضور ترکیه در خاک سوریه، تصریح کرد، این مسئله، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تجاوز به حاکمیت سوریه است و با بیانیه‌های «آستانه» و توافقات «سوچی» درباره منطقه «کاهش تنش» در ادلب تناقض دارد.

وزارت خارجه خاطر نشان کرد، این اقدامات ترکیه بیانگر اصرار دولت ترکیه بر عدم احترام به هرگونه تعهدات و تداوم رفتار به عنوان «یک رژیم خارج از قانون» است.

 در این بیانیه همچنین آمده است  :سوریه  از جامعه بین‌الملل می‌خواهد برای مهار رفتار خصمانه رژیم  ترکیه و حمایت نامحدود آن از تروریسم در سوریه و لیبی، مواضع حتمی اتخاذ کند.