بیش از 16  هزار هکتار از اراضی کشاورزی حسکه زیر کشت  محصولات دارویی و معطر  رفت

حسکه -سانا

از ابتدای فصل کشت جاری تاکنون 16 هزار هکتار از زمین کشاورزی استان حسکه  زیر کشت محصولات دارویی و معطر  رفت.

مهندس جلال بلال مدیر اداره کشاورزی حسکه به خبرنگار/سانا/ گفت : 7750 هكتار زیر کشت زیره سبز و و6700 هكتار زیر کشت  گشنیز و 1600 هکتار  زیر کشت سیاه‌دانه رفتند.

وی اعلام کرد: اداره کشاورزی حسکه  تمام تلاش خود را برای افزایش سطح کشت محصولات دارویی و معطر   در این استان به کار می گیرد.