ارتش ضمن عملیات دقیق خود، ده ها از تروریست های داعش را در ریف حسکه و دیر الزور به هلاکت رساند و یک انبار اسلحه را در حماه ضبط کرد

استان ها – سانا

خبرنگار سانا در حسکه گفت که واحد از ارتش ونیروهای مسلح ده ها از تروریست های گروه تکفیری داعش را در ده خنسا جنوب تپه حمیس در ریف حسکه از بین برد.

در همین وقت منبع نظامی به سانا تاکید کرد که یگان از ارتش ونیروهای مسلح ده ها ازتروریست های گروه داعش را در مریعیه در ریف دیر الزور کشته وزخمی کرد همچنین مقامات مسوول باهمکاری شهروندان یک انبار اسلحه ومهمات ومواد منفجره را در منطقه غرب المشتل واقع در حماه، ضبط کردند.

خبرنگار سانا در حسکه گفت که یگان های از ارتش ونیروهای مسلح شماری از تروریست های گروه تکفیری داعش را در ده خنسا طی عملیات دقیق خود در منطقه نابود کرد.

در دیر الزور..

واحدهای از ارتش ونیروهای مسلح عملیات دقیق خود را علیه مواضع ومقرهای گروه داعش تروریستی در دیر الزور ادامه دادند وافراد ومهمات آنان را منهدم کردند.

منبع نظامی به سانا گفت که ده ها از تروریست های گروه داعش در عملیات دقیق یک واحد از ارتش علیه مواضع آنان در ده مریعیه در منطقه مو حسن جنوب دیر الزور؛ کشته وزخمی شدند.

از سوی دیگر صفحات اینترنتی وابسته به گروهای تروریستی تکفیری یک خبر نقل کردند که گروه داعش  خانه های شهروندان ده بقرص در ریف دیر الزور به بهانه ” تشکیل سلول ها و بیداری ها برای مبارزه با این گروه” را تخریب کردند.

شایان ذکر است که روز به روز شورش های مردمی شهروندان در دیر الزور وریف آن در برابر گروه تکفیری داعش را گسترش می یابد.

در ریف حماه..

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح عملیات متمرکز را ضد مخفیگاه های گروه های تروریستی در ریف حماه انجام دادند و طی این عملیات ده ها از تروریست ها کشته و زخمی شدند.

منبع نظامی به سانا یاد کرد که واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح صدمات شدید را به مقرهای تروریست ها در قسطل وسطانی و جنوبی در ریف شرقی حماه، محقق کردند و تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند و سلاح و تجهیزات نظامی آنان را نیز از بین بردند.

و در ریف شمالی.. منبع اشاره کرد که عملیات ارتش شجاع و مقاوم سوریه در لطامنه و روستای زکاه به کشتن شماری از تروریست ها منجر شد.

در حالی که مقامات مسؤول با همکاری شهروندان، یک انبار سلاح و مقادیر مهمات و بمب ها را در منطقۀ مشتل در شهر حماه کشف کردند.

منبع گفت که مقامات مسؤول نیز دو تروریست را داخل این انبار بازداشت کردند.

شاهد أيضاً

ریف شمالی لاذقیه: ناکامی تلاش گروهک تروریستی برای نفوذ به نقاط نظامی  

لاذقیه-سانا یگان از ارتش جمهوری عربی سوریه تلاش یک گروهک تروریستی برای نفوذ و انجام …