هیئت وزیران کشورمان طرح بازگشت خدمات به مناطق آزاد شده در حلب و ادلب را تصویب کرد

دمشق –  سانا

هیئت وزیران كشورمان در جلسه خود امروز به ریاست عماد خمیس نخست وزیر سوریه، طرح بازگشت خدمات به مناطق آزاد شده از تر.وریسم در حلب و ادلب را تصویب کرد.

این طرح نیز شامل برنامه سازماندهی شده  برای بازگشت اهالی این مناطق که به دلیل تروریسم آواره شده بودند، به شهرها و روستاهای خود است.

هیئت وزیران كشورمان امروز از وزارتخانه ها ذیربط درخواست کرد تا گام های اجرایی جهت بازگشت همه خدمات به این مناطق تهيه کنند.