کنفرانس شعبه فدراسیون ورزشی درعا: تامین سالن های ورزشی …وحمایت از مربی ها وورزشکاران

درعا-سانا

امروز،اعضای کنفرانس شعبه فدراسیون ورزشی درعا، طی کنفرانس سالیانه خود خواستار تامین نیازهای وتجهیزات سالن های ورزشی وارائه کلیه ی حمایت های مادی ومعنوی به مربیان و ورزشکاران شدند.

شرکت کنندگان برای بازسازی بخش های فنی واداری ورزش در استان ، وحمایت از ورزش مدرسه وتامین تجهیزات لازم دعوت کردند.

رئیس اتحادیه ورزشی “موفق جمعه” ، تلاش اتحادیه برای ادامه فعالیت های ورزشی علیرغم شرایط سخت امروز سوریه، ومشارکت تیم های ملی در مسابقات خارجی تاکید کرد، همچنین گفت تا حالا 180 ورزشکار سوری شهید شدند.

00813998

رئیس فدراسیون اشاره کرد که اتحادیه ورزشی سوریه برای تامین تجهیزات ورزشی تلاش  می کند، وبا مقامات مسوول در درعا برای تامین سالن های ورزشی همکاری  می کند.

به نوبه خود ، استاندار درعا محمد خالد الهنوس توضیح داد که شهرداری آمادگی تامین کامل نیازهای ورزشکاران دارد، وی بر اهمیت تاثیر اجتماعی ورزشکاران در برقراری صلح ملی ونشر پیام محبت آمیز بین همه هم وطنان، تاکید کرد.

دبیر حزب بعث عربی اشتراکی – شاخه درعا ” شکری الرفاعی” به تلاش وپشتکاری مداوم برای تامین نیازهای ورزشکاران، اشاره کرد

 

حسین حبیب

شاهد أيضاً

سوریه در هشت بازی در دوره بازیهای آسیایی ساحلی در تایلند شرکت می کند

دمشق – سانا قهرمانان ورزشی سوریه امید پیروزی بر سختیها وداشتن ثبات واردات دارند تا …