کشف و ضبط تسلیحات و مهمات ساخت آمریکا در مقر های تروریست ها در شهرک کفر عمیم در حومه ادلب پس از پاکسازی آن از لوث تروریسم / تصاویر

ادلب-سانا

یگان های ارتش عربی سوریه تسلیحات و مهماتی ساخت آمریکا در مقر های تروریست ها در شهرک کفر عمیم در حومه ادلب پس از پاکسازی آن از لوث تروریسم کشف و ضبط کردند.