زخمی شدن چند غیر نظامی درپی حملات خمپاره ای تروریست ها به محله جمعیه الزهراء در حلب

زخمی شدن چند غیر نظامی درپی حملات خمپاره ای تروریست ها به محله جمعیه الزهراء در حلب