در مرحله دوم لیگ سوریه بازی الوثبه و جبله و بازی الطلیعه و تشرین مساوی شدند

دمشق-سانا
بازی تیم الوثبه و تیم جبله، و بازی تیم الطلیعه و تیم تشرین در مسابقات گروه اول در مرحله دوم لیگ سوریه مساوی شدند.
بازی تیم الوثبه و تیم جبله با نتیجه 2-2 تمام شد. رامی جبلاوی و علی الصارم گول های الوثبه را زدند در حالی که عبد الحکیم یوسف گول های جبله را زد.
بازی تیم الطلیه و تیم تشرین با نتیجه 0-0 تمام شد.

محمد خ

شاهد أيضاً

پیروزی تیم الجیش بر تیم المجد در لیگ سوریه

دمشق-سانا در افتتاح مرحله هشتم گروه اول لیگ سوریه تیم الجیش توانست تیم المجد را …