دستور رئیس جمهور برای تشدید مجازات انجام معاملات با غیر از لیر سوریه

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز دستور شماره /3/ سال 2020 برای اصلاح ماده دوم دستور شماره /54/ سال 2013 متعلق به ممنوعیت انجام معاملات با غیر از لیر سوریه را صادر کرد.

بر اساس این دستور مجازات انجام معاملات با غیر از لیر سوریه تشدید می شود.

غیاث