دستور رئیس جمهور برای تشدید مجازات جرم انتشار اخبار جعلی و دروغین جهت بی ثبات کردن وضعیت واحد پول کشور

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور شماره /4/ سال 2020 میلادی متعلق به اصلاح ماده شماره /309/ قانون مجازات صادر شده در دستور شماره /148/سال 1949 را صادر کرد.

بر اساس این دستور مجازات جرم انتشار اخبار جعلی و دروغین برای بی ثبات کردن وضعیت واحد پول کشور تشدید می شود.

غیاث