پیش بینی بارش باران در مناطق مختلف و افزایش دمای هوا

دمشق-سانا

اداره کل هوا شناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوا اطلاع داد.

در این اطلاعیه آمده است: آسمان آبری تا کمی آبری خواهد بود.

این اداره از بارش باران در مناطق مختلف کشور به ویژه در منطقه جزیره و از وزش باد غربی تا شمالی غربی خفیف تا متوسط خبر داد.

شنبه یک شنبه دو شنبه
دمشق 11 /5 10 /5 11 /3
قنيطره 9 /5 7 /4 8 /2
درعا 13 /8 12 /7 12 /6
سويدا 10 /4 8 /4 7 /1
حمص 11 /7 9 /6 8 /2
حماه 12 /6 11 /6 11 /4
حسكه 11 /5 11 /4 10 /4
لاذقيه 15 /9 13 /8 14 /7
طرطوس 14 /10 13 /9 13 /8
حلب 9 /4 8 /3 9 /1
ادلب 10 /6 8 /4 9 /3
دير الزور 13 /4 14 /7 13 /6
رقه 12 /5 11 /6 11 /3