عــاجــل بیانیه پایانی نشست چهارجانبه وزرای کشاورزی سوریه، اردن، عراق و لبنان: یافتن فرمولی برای همکاری، هماهنگی و یکپارچگی در زمینه‌های کشاورزی و خدمات مرتبط برای دستیابی به بهترین سطوح هماهنگی در حوزه کشاورزی و غذا در میان چهار کشور

تروریست ها آرامگاه یک شیخ صوفی را در حلب تخریب کردند

حلب-سانا111

تروریست ها، آرامگاه شیخ محمد النبهان را، یکی از متصوفان، در مسجد الکلتاویه در شهر حلب قدیمی تخریب کردند.

حسام الحوت که یکی از معلمان در مدرسه الکلتاویه است، به خبرنگار سانا تصریح کرد که تروریست های تکفیری به بهانه شرک به خداوند آرامگاه شیخ محمد النبهان را ویران کردند.

حسام الحوت افزود که تروریست ها به تخریب کتابخانه مدرسه الکلتاویه که صدها از کتاب های تاریخی دارد، پرداخته اند.

شیخ محمد النبهان یکی از مشایخ صوفی در قرن نوزدهم میلادی به شمار می رود و وی مدرسه الکلتاویه را تأسیس کرد.2222

محمد خ

ت-م