ورود دوربین خبرگزاری سانا به شهرک صرمان در حومه ادلب پس از تسلط ارتش

ادلب-سانا

دوربین خبرگزاری سانا وارد شهرک صرمان واقع در حومه جنوبی شرقی ادلب را می شود واز اوضاع داخل این شهرک پس از تسلط ارتش عربی سوریه بر آن واخراج تروریست ها را گزارش می دهد

همچنین دوربین سانا مرکز دیده بانی وابسته به نیروهای اشغالگر ترکیه که اکنون از هر طرف محاصره شده, است, رصد می کند. نوشته های روی دیوارهای مرکز دیده بانی نشان می دهد که تروریست ها گروه موسوم به “انجمن آزادی شام” که از تابعیت مختلف هستند از قبیل سمرقند ازبکستان آن ها از این مرکز را محافظت می کردند.

شاهد أيضاً

توزیع کمک های روسیه میان اهالی در یکی از حومه های شهر لاذقیه

لاذقیه – سانا  مرکز هماهنگی روسیه در سوریه کمک ها میان تعدادی از اهالی حومه …