خسارات مادی بر اثر حملات تروریستی به تأسیسات نفت و گاز حمص

حمص -سانا

پالایشگاه حمص، پالایشگاه گازی در جنوب منطقه الوسطی و پالایشگاه گازی الریان در معرض حملات تروریستی همزمان قرار گرفته اند.

علی  غانم وزیر نفت و منابع معدنی  پس از بازدید از پالایشگاه حمص به خبرنگاران گفت که این حملات باعث وارد آمدن خسارات در بعضی بخش های تولیدی شده است.

وی اشاره کرد که  نیروهای وزارت و یگان های امدادی بسرعت برای خاموش کردن حریق به وجود آمده در نتیجه حمله اقدام کرده اند و تیم های سوری در حال تعمیر خسارات وارد آمده هستند.

وزیر غانم تاکید کرد که آتش‌سوزی  نیز در کارخانه گاز جنوب روی داده که اکنون کنترل شده است.

در پی این حمله تروریستی، در خط لوله پمپاژ نفت پالایشگاه حمص آتش‌ سوزی رخ داده که در حال حاضر این آتش مهار شده است.

این حملات در حالی صورت می گیرد که آمریکا برای سرقت نفت و گاز سوریه در منطقه الجزیره تلاش می کند.