حومه درعا: روشن شدن درخت کریسمس در شهرک بصیر با یک میلیون چراغ

درعا-سانا

درخت کریسمس در شهرک بصیر در درعا  بزرگترین درخت کریسمس به عنوان “درخت وطن” با یک میلیون چراغ روشن شد.

روشن شدن این درخت در حوران نشان دهندۀ بازگشت شادی به وطن پس از سال های غیبت است.

اهالی شهرک بصیر تاکید کردند که درخت به معنای محبت و صلح است و پیام صلح را از بصیر به سوریه می فرستد..و روشن شدن این درخت با حضور همه مؤلفه های مردم سوریه نشان دهنده انسجام مردم و ارتش است.