روشن شدن چراغ (درخت وطن ) در شهرک بصیر در ریف درعا

درعا -سانا

درخت وطن در شهرک بصیره در درعا روز شنبه به عنوان بخشی از جشن های کریسمس و سال نو، روشن شد.