تاکید اهالی ما در جولان اشغالی بر پایبندی خود به سرزمین و هویت عربی سوری

قنيطره – سانا

اقدامات خودسرانه، نژادپرستانه و سرکوبگرانه رژیم اشغالگر علیه اهالی ما در جولان اشغالی اراده و عزم آنان را برای پایبندی به سرزمین خود و مقاومت در برابر اشغالگران و ادامه مبارزه تا آزادسازی اراضی اشغالی بیشتر کرده است.

اهالی ما در جولان اشغالی  در سی و هشتمین سالروز تصمیم مردود رژیم اشغالگر برای الحاق جولان، برای پایبندی به هویت و سرزمین خود مصمم تر هستند.

رژیم صهیونیستی در 1981 میلادی الحاق جولان را اعلام کرد که با مخالفت بین المللی رو به رو شد و بالاخره شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه 497 تصمیم و اقدامات رژیم صهیونیستی در خصوص جولان اشغالی را رد اعلام کرد که تصمیم رژیم اشغالگر برای تحمیل قوانین و اختیاراتش بر جولان باطل، بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی است.

در همین راستا فرزندان جولان در مصاحبه با خبرنگار سانا در قنیطره بر اعتماد کامل خود به ارتش عربی سوریه و توانایی اش برای آزادسازی سرزمین های اشغالی و بازگرداندن جولان به حاکمیت ملی سوریه تاکید کردند.

اسیر آزاد شده سلیمان المقت گفت: فرزندان جولان از روزهای اول با اقدامات تهاجمی اشغالگران مقابله و در مسیر دفاع از هویت عربی سوریه شهدا را تقدیم کردند.

غیاث جاویش