روشن شدن چراغ درخت کریسمس در شهر ازرع در درعا

درعا -سانا

درخت کریسمس در شهر ازرع در درعا  روز پنج شنبه به عنوان بخشی از جشن های کریسمس و سال نو، روشن شد.