جاده بین المللی حلب به حسکه بازگشایی شد

حسکه -سانا

بعد از تکمیل استقرار ارتش عربی سوریه در مرزهای شمالی امروز (چهارشنبه)‌ جاده بین‌المللی حلب به حسکه بازگشایی شد

خبرنگار سانا در حلب گفت که جاده بین المللی حلب به حسکه  بعد استقرار واحدهای ارتش عربی سوریه  در طول مسیر برای رفت و آمد انواع خودروهای باری و مسافری بازگشایی شد.