آیین فارغ التحصیلی 780 دانشجوی پزشکی دانشگاه دمشق

دشمق -سانا

مراسم جشن فارغ التحصیلی 780 دانشجوی پزشکی دانشگاه دمشق در سالن کنفرانس در این دانشگاه برگزار شد.

رئیس دانشکده پزشکی نبوغ العوا ، به فارغ التحصیلان تبریک گفت و برای آنها در آینده آرزوی موفقیت کرد.

وی خاطرنشان کرد: پزشکان محترم هر ساله فارغ التحصیل می شوند که این یک پیروزی بزرگ برای سوریه در سایه شرایط سخت کشور است.

دانش آموختگان گفتند که آنها خوشحال هستند که از سالها تحصیل فارغ التحصیل شده اند و از همه شرایط سخت جنگ تروریستی علیه سوریه سرپیچی کرده اند.