مصاحبه رئیس جمهور کشورمان با شبکه ایتالیایی/رای نیوز 24/ که از پخش آن امتناع کرد